Background Colour:                Text Colour:                    Text Size:   A-       A+      

साध्या यंत्रमाग धारकांसाठी ५% सवलत अनुदान

राज्यातील साध्या यंत्रमाग धारकांनी सन २०१७-१८ या कालावधीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने रजिस्ट्रेशन करण्याची
दिनांक ३०/०६/२०१९ पर्यंत असलेली मुदत दिनांक ३०/०९/२०१९ पर्यंत वाढवुन देण्यात येत आहे.

नमस्कार